Coed Varsity Track, Girls Varsity Track · Macy Urig